Присутність у мережах:
23:19 Субота, 22 червня 2024 року
Законодавство

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" від 07.04.2011 № 3207

До сторінки додано: Файл 1

Зміни, передбачені даним Законом, обумовлені необхідністю імплементації положень Конвенції ООН проти корупції та Кримінальної Конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, спрямовані на посилення ефективності репресивних антикорупційних заходів.

Основні положення Закону:

 

1) встановлено  адміністративну відповідальність за порушення антикорупційних обмежень, встановлених у Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (зокрема, одержання дарунка, порушення вимог щодо декларування конфлікту інтересів, неподання або несвоєчасне подання декларацій про майно, доходи та витрати, порушення вимог щодо суміщення та сумісництва державної служби з іншою діяльністю).

Оскільки строк притягнення до адміністративної відповідальності за корупцію становить три місяці, передбачено можливість зупинення перебігу цих строків у випадку, коли особа умисно ухиляється від явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися;

 

2) розширено коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за одержання (надання) неправомірної вимоги, зловживання наданими повноваженнями  та інші корупційні правопорушення. Мова йде про такі категорії, як:

посадові особи іноземної держави або міжнародної організації,

особи, які не мають статусу державного службовця, але виконують делеговані їм державою публічні функції влади (аудитор, нотаріус, експерт, оцінювач, арбітражний керуючий тощо),

службові особи юридичних осіб приватного права;

 

3) встановлено кримінальну відповідальність за нові злочини, пов’язані із корупцією:

- пропозиція хабара;

- незаконне збагачення (одержання неправомірної вигоди за відсутності ознак хабарництва;  іншими словами - набуття коштів або майна без законних підстав, коли особа не може пояснити джерела походження таких коштів чи майна);

- зловживання впливом (т.зв.  «комерційне посередництво». Охоплює ситуації, коли особа за винагороду впливає на прийняття рішення суб’єктом корупційного злочину).

Error