Присутність у мережах:
02:06 Вівторок, 16 квітня 2024 року
Антикорупційна політика

Засади державної антикорупційної політики

Умови успішної протидії корупції: антикорупційне законодавство та ефективне його застосування державними органами; політична воля керівництва держави; підтримка антикорупційних заходів держави громадянським суспільством. Кожна із цих складових відіграє у справі протидії корупції свою особливу роль. Вихід за межі правових рамок в антикорупційній діяльності — це шлях до службових зловживань, свавілля, за яких протидія корупції здійснюватиметься тими ж корупційними засобами.

Основоположні засади Стратегії:

  1. верховенство права, законність, пріоритет прав людини та громадянина; 
  2. спрямованість антикорупційної політики та координація діяльності органів влади з її реалізації; 
  3. системний аналіз корупційних ризиків; 
  4. проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів; 
  5. поєднання зусиль та забезпечення ефективної взаємодії на центральному та регіональному рівнях між органам виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики; 
  6. впровадження у національне законодавство передового досвіду інших країн світу, а також пропозицій міжнародних організацій з питань антикорупційної політики; 
  7. взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики; 
  8. відкритість та інформованість громадськості про здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.