Присутність у мережах:
15:48 Вівторок, 21 травня 2024 року
Антикорупційна політика

Національне антикорупційне бюро України

Наша країна за всі свої роки незалежності немала жодного державного органу з такими повноваженнями та напрямком роботи.

Національне антикорупційне бюро України – це правоохоронний орган України, який має широкими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів, вчинених вищими посадовими особами, а також запобігання вчиненню нових.

Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБУ) було створено на підставі прийняття Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон). Під час його проходження у Верховній раді України, як законопроекту, він називався Проект Закону України «Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції». Даний Закон набув чинності 25 січня 2015 року.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що існуючий механізм протидії корупційним проявам в Україні неефективний. Одним із шляхів підвищення ефективності протидії корупції є інституційна реформа органів, що здійснюють досудове розслідування і кримінальне переслідування у справах про корупційні злочини. Тому парламент схвалив створення нового автономного органу (поза системою існуючих правоохоронних органів), основною функцією якого буде виявлення і розслідування корупційних злочинів, що становлять особливу суспільну небезпеку.

Такий опит є новим для нашої країни. Подібні структури існують у США, Польщі, Франції, Сінгапурі, Ізраїлі, Індії. Завданням Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненими вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і становлять загрозу національній безпеці.

Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його директор, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру директору, що має наслідком його відставку. Директор призначається строком на сім років. Одне і те ж особа не може обіймати цю посаду два терміни поспіль.

Директора територіальних управлінь Національного бюро призначаються на посаду і звільняються з посади директором Національного бюро.

1. Основними принципами діяльності Національного бюро є:

1) верховенство права;

2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;

3) законність;

4) безсторонність та справедливість;

5) незалежність Національного бюро та його працівників;

6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;

7) відкритість для демократичного цивільного контролю;

8) політична нейтральність і позапартійність;

9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

Одним із напрямків їх роботи буде допомога нашому уряду у створенні антикорупційного законодавства. Його гармонізація із антикорупційним законодавством Європейського Союзу займе деякий час, але результат того вартий.

Підбір персоналу в НАБУ відбувається на високому рівні, що позволить Україні вже найближчим часом давати приклад іншим державним структурам

Порядок призначення у Національному антикорупційному бюро України на посади здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит (тестування) включає тестування на знання законодавства, психологічне тестування, тестування загальних здібностей, а для посад начальницького складу – додаткове тестування з фізичної підготовки.

Таким чином, враховуючи вищесказане, Національне антикорупційне бюро України стає одним із ключових етапів у захисті нашої країни від корупції. 

Контактна інформація Національного антикорупційного бюро України:

Адреса: м. Київ, вул. Сурікова, 3

Телефон: 044 246-30-03

Сайт: http://www.nabu.gov.ua/

E-mail: info@nabu.gov.ua

 
Error